Hovedseksjon

Arbeidslivets skolesekk Høst 2023

Kuben elev viser skullerud elev hvor organer skal plasseres

Denne gangen for 6. og 8.klassinger. Arbeidslivets skolesekk er et program som er oppretttet av etaten for å gi elever informasjon om hvilke valgmuligheter de har når de skal velge retning på videregående skole. Skolene som har vært på besøk for å lære mer om hvilke muligheter de har å velge blandt generelt, og Helse og Oppvekst spesielt, er Skullerud, Stovner og Grorud. Da Kuben har linjene "Helsefagarbeider" og "Barne og Ungdomsarbeider" er det disse to vi fokuserer mest på, men det er gjennomgang av alle 11 yrkene man kan utdanne seg til på denne linjen. Til å hjelpe læreren har vi både en lærling, og flere av Kubens egne elever.

Skullerud elev prøver planke i aldringsdrakt
Skullerud elever tester AV1