Hovedseksjon

7. kull byggdriftere

Deltakere på byggdrifterkurs 31.10.22

Avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten tilbyr alle Osloskolens vaktmestere å følge opplæringen på Kuben til full lønn og vikar under fraværet. De som får dette tilbudet, må forplikte seg til å ta fagprøven i byggdrifterfaget. Først må BDR3103-eksamen avlegges. Det er en skriftlig 5-timers prøve som denne gjengen skal gjennomføre til våren i 2023. Innen den tid får de 4 ukers teoretisk opplæring, med litt praktiske øvelser, her på Kuben yrkesarena. I tillegg til vaktmestere fra Osloskolen, har også lærlinger fra blant annet Entra og Avinor fått plass. Vi ønsker hele gjengen lykke til!

Les mer om byggdrifteropplæringen på Kuben yrkesarena.