Vårseminaret 2017

Tema: Ungdom og psykisk helse

Kubens visjon er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår. Tema er psykisk helse med fokus på ungdom og utfordringer med livskvalitet og skolegang. Klasserommet er flerkulturelt og mangfoldig. Hvordan skape et godt læringsmiljø? Seminaret er gratis, men krever påmelding. Det vil bli servert kaffe og te i døren.

Program

 

Kl 1430 Ungdom og kjønnsidentitet - Eirik Aimar Engebretsen, Rådgiver Rosa kompetanse

Kl 1510 Mangfold og medfølelse - Lene Berggraf, Skolepsykolog i Buskerud

Kl 1550 Spørsmål og innspill fra salen

 

Kjell Ove Hauge

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge,
Rektor Kuben videregående skole