Kubenseminaret våren 2021

Tema: (arbeidstittel) Jenter som velger utradisjonelt.

Mål:  rekruttere til og beholde jenter i yrkesfagene for å få et større mangfold.  
Spørsmål vi håper seminaret vil kunne besvare:

·         Hvorfor er det viktig å rekruttere jenter? 

·         Hvordan er status i dag? 

·         Hvordan er det å være jente i et mannsdominert arbeid? 

·         Hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde flere?

 

Vi har innledere fra Nasjonalt Senter fra realfagsrekruttering  (NSR), PetroLadies, ADA (NTNU) og kanskje Inger Vagle, forsker ved Oslo Met, samt tidligere elever og nåværende fagskolestudenter som vil dele sine erfaringer.

 

Kubenseminaret arrangeres hver høst og vår, og er et samarbeid mellom Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Se også tidligere Kubenseminarer