Hovedseksjon

Kubenseminaret 4. mai 2022

Tid: Onsdag 04.05.22 kl 14:30-16:00
Sted: Auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole

Program                 

Se tidligere Kubenseminarer.

 

Om Kubenseminaret
Kuben yrkesarena arrangerer jevnlig seminarer der vi inviterer lærere, rådgivere, ledere, samarbeidspartnere og andre interesserte til foredrag og debatt om skole og samfunn. Vårt mål er å bidra til skoleutvikling i tråd med samfunnsutviklingen og være en bidragsyter, en aktiv aktør og en formidler innen utdanning. Kubenseminaret arrangeres hver høst og vår, og var i 2021 for første gang digitalt.