Høstseminaret 2017

 

Kjell Ove Hauge

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge,
Rektor Kuben videregående skole

Program høstseminaret 2017