Høstseminaret 2017

 

Kuben tar opp tråden fra vårseminaret: Klasserommet er flerkulturelt og mangfoldig.

Ungdommers kjennskap til ulike kulturer, språk, tradisjoner, og tenkemåter, gir dem et unikt utgangspunkt
og verktøy til å bygge broer mellom mennesker. Denne kunnskapen og erfaringen må bevisstgjøres slik at den kan brukes. På Høstseminaret vil vi belyse og diskutere tverrkulturell kommunikasjon og forståelse knyttet til flerkulturell oppvekst.

 

Kjell Ove Hauge

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge,
Rektor Kuben videregående skole

Program høstseminaret 2017