Vårseminaret 2017

 Kjell Ove Hauge ordstyrer Kubenseminaret

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge,
Rektor Kuben videregående skole