Hovedseksjon

Dagens Kubenseminar engasjerte og motiverte!

Litt mer om hva de enkelt sa: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen fra handelshøyskolen BI viste oss hvordan vi er med på å ødelegge jordkloden med vårt høye forbruk, og at en firedobling av forbruket siden 1990 ikke har gjort oss lykkeligere. Faktisk har lykkeindikatoren gått litt ned (se bilde 8 i bildekarusellen). Hun snakket også om vårt enorme forbruk av mobiltelefoner, og viste at 1 tonn mobiltelefoner inneholder 300 ganger mer gull enn 1 tonn gullmalm. Ved å kjøpe ny mobiltelefon sjeldnere og å resirkulere våre brukte mobiltelefoner, kan vi bidra til å redusere klimautslipp, samt få resirkulert kritiske mineraler som finnes i mobiltelefonene, og dermed unngå å måtte grave etter nye mineraler under havbunnen. I boka hennes, som kan lastes ned gratis, står også det hun snakket om godt og utfyllende forklart  A Guide to Sustainable Corporate Responsibility | SpringerLink

Les også gjerne om Rep-El-prosjektet på Kuben. 

Camilla Skjelsbæk Gramstad fra Elkjøp snakket om den store påvirkningskraften handelsnæringen har på kundene, og innrømmet med det at Elkjøp har et stort ansvar for å bidra til den sirkulære prosessen. Hun viste til det store problemet el-avfall er, og sa at tankegangen innad i Elkjøp er at hvis de ikke resirkulerer i dag, har de ikke noe å selge i morgen, fordi det ikke vil finnes nok mineraler til å produsere de produktene vi mener vi trenger. Elkjøp vil også over på å selge mer tjenester, som for eksempel å tilby oss kunder å kjøpe reservedeler til produkter som vi kan reparere selv, å reparere produktene for oss, og å la oss levere inn våre gamle el-produkter til resirkulering mot at vi får litt penger for det. Det finnes en pantekalkulator på Elkøps nettsider som kan si noe om hvor mye du kan få tilbake for ditt gamle produkt. Og det gjelder ikke bare produkter som er kjøpt på Elkjøp!  

Yngvill Ofstad fra Bergans’ tema var tekstiler. Det begynner nå å bli lønnsomt å tenke sirkularitet i Bergans, sa hun. For eksempel lager de jakker fra resirkulerte plastflasker. Klærne som produseres nye nå, blir forsterket på punkter som slites lett. Slik tenker Bergans at klærne vil vare lenger, og vi vil sjeldnere måtte kjøpe nytt. Bergans legger også opp til at vi lettere skal kunne reparere klærne våre, ved allerede ved designbrettet å lage de slik at deler av plagget lettere kan byttes ut. De har hatt en reparasjonstjeneste i alle år, og denne ble utvidet med en systue-filial i Oslo for seks år siden. Nå har denne systua også fått hjul og elektrisk motor, og kjører landet rundt for å reparere Bergansklær. Dette konseptet kaller de Tour de sy. Yngvill Ofstad snakket varmt om hvordan Bergans tenker bærekraft i alle ledd i tekstilproduksjonen. Her er det mange, nå forurensende, ledd som må endre tilnærming til ressursforbruket. Et svært komplekst bilde! Se bildet “Bergans tilnærming til bærekraft”. Kun 1% av tekstiler resirkuleres per i dag. Hun viser til flere hindringer for resirkulering av tekstiler bl.a. Brukthandelsloven. Det er p.t. ikke lønnsømt å resirkulere klær. Men Bergans gjør sitt for å bedre dette: De har serviceavtaler på klær for å få folk til å endre tankegang, pantepose, brukthyller i butikkene, redesign workshops, utleie av klær, parkdressabonnement m.m.
Mye gjøres, og enda mer må bli gjort! 

Tittelen på seminaret var: Alle monner drar! Med undertittel: Vi kan alle bidra til å skrote bruk- og kast-modellen. Bakgrunnen for at Kuben initierte et seminar om resirkulering er flerfoldig. På den ene siden har vårt engasjement i Hovinbyen og Pådriv gjort oss mer bevisste på hvor viktig det er at flere blir kjent med jordklodens og menneskenes behov for å redusere forbruket, på den andre siden brenner vi for tematikken selv. Fortsatt økonomisk vekst i rike land fører verden mot klimakrise og økologisk kollaps. Vi på Kuben ønsket å finne ut av hvordan vi alle, alene og i fellesskap, kan bidra til å bremse denne utviklingen? Dette inviterte vi altså 3 innledere til å si noe om: Caroline Dale Ditlev-Simonsen,  
Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability i Elkjøp Nordic og Yngvill Ofstad, Bærekraftsansvarlig i Bergans. Ordstyrer var Anne Kristine Eggen Lervik, Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolen Oslo.   

Det var en fornøyelse!