Lærlingsenteret

Tommestokk og termostat

Kurs

For enkelte lærlinger er det nødvendig å supplere opplæringen ute i bedrift med kurs for å gi et komplett opplæringstilbud. I den anledning arrangeres det ulike spesialiseringskurs ved Lærlingsenteret. Enkelte kurs er ment å være et tilbud til lærlinger som har kort tid igjen av læretiden sin og som har behov for en oppfriskning/perfeksjonering før svenneprøven, eller ikke har fått tilstrekkelig opplæring på byggeplassen.

Andre kurs gis til alle lærlinger for å sikre at byggenæringen får ønsket kompetanse på sine nye fagarbeidere. Lærlingsenteret for byggfag er et samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøver innen byggenæringen. På lærlingsenteret for byggfag har opplæringskontorene egne verksteder hvor det arrangeres kurs for lærlinger. Her legges det også til rette for prøving og informasjon for lærlinger som skal opp til fag- eller svenneprøve i rørleggerfaget, murerfaget, malerfaget, elektrikerfaget, tømrerfagetbetongfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, kulde- og varmepumpemontør og øvrige byggfag.

Kontakt

Laerlingsenteret.forbyggfag@ude.oslo.kommune.no eller kontakt et opplæringskontor direkte. Kontaktdata til de ulike opplæringskontorene finner du på denne siden.