Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)

Foto: Annette Larsen

Kuben kurs- og teknologisenter er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben yrkesarena, og har følgende mål:

 • KKT skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktiskt øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.

 • KKT skal bli en sentral arena for kompetanseheving og et senter for teknologi

 • KKT skal utvikles til å bli et ettertraktet kurssenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser

Kuben kurs- og teknologisenter har samme visjon som hele Kuben yrkesarena:

 • Vi gir Norge de beste fagarbeiderne

Teknologisenter

KKT disponerer blant annet et teknologisenter på 590 m2 som stadig utvikles, og bygges opp i nært samarbeid med bransjene. Dette gjelder også utviklingen av kursinnhold, som KKT ikke bare fasiliterer, men utvikler i tråd med arbeidslivets behov.

Nettside

Les mer på Kuben kurs- og teknologisenters nettsted  https://kubtek.no/

Kurstilbud

 • Tømrerteori (140 timer) for praksiskandidater og lærlinger
 • Låsesmedteori (60 * 4 timer) for lærlinger
 • Kurs i Varme arbeider
 • Kurs i Ergonomi, sikker bruk av verktøy, støy, vibrasjon
 • Arbeid i høyden inkl. stillas,  lift, fallsikring/stroppin
 • Kurs i MIG/MAG-sveising
 • Kurs i TIG-sveising
 • Introduksjonskurs om solceller, - bruk og montering

Mer informasjon på KKTs egne nettsider https://kubtek.no/

Drawing of a city