Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)

Foto: Annette Larsen

Kuben kurs- og teknologisenter er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben yrkesarena, og har følgende mål:

  • KKT skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktiskt øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.

  • KKT skal bli en sentral arena for kompetanseheving og et senter for teknologi

  • KKT skal utvikles til å bli et ettertraktet kurssenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser

Kuben kurs- og teknologisenter har samme visjon som hele Kuben yrkesarena:

  • Vi gir Norge de beste fagarbeiderne

Teknologisenter

KKT disponerer blant annet et teknologisenter på 590 m2 som stadig utvikles, og bygges opp i nært samarbeid med bransjene. Dette gjelder også utviklingen av kursinnhold, som KKT ikke bare fasiliterer, men utvikler i tråd med arbeidslivets behov.

Nettside

Les mer på Kuben kurs- og teknologisenters nettsted  http://kubtek.no/