Hovedseksjon

Abloom og Kuben

Farida med lærere fra kuben

Det har i lang tid vært et samarbeid mellom Abloom og Kuben, og vi har tidligere skrevet om hvordan elever på Voksenopplæringen har hatt praksis hos Abloom.

I år har Faridah .S.Nabaggala mottatt kongens fortjenestemedalje etter forslag fra Kubens lærere.

"Kongens fortjenstmedalje tildeles for samfunnsnyttige innsats, enten det gjelder pionerinnsats eller annen samfunnsgagnlig innsats, særlig langvarig og fortjenstfullt frivillig (ulønnet) innsats eller arbeidsinnsats i offentlig eller privat sektor, eller ved livsinnsats som tjener til eksempel for andre" (Wikipedia) .

                                          Faridah får medalje av Borgen.jpg

Faridah får medaljen for langvarig arbeid for å bedre situasjonen for (særlig  minoritetsspråklige) barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Gå gjerne inn på Abloom sine sider og les mer om hva hun har oppnådd gjennom flere år!