Solcellekurs for elektrikere

Montering av solcellepanel

På en solfylt høstdag kunne deltakerne på et fulltallig solcellekurs lære om solenergi, og ta del i en praktisk opplæring av hvordan man monterer solcellepanel. I tillegg kunne de denne kursdagen også følge med på produksjonen på et splitter nytt anlegg som er montert til opplæringsformål. Anlegget er satt opp med støtte fra Oslo kommune ved Klima- og energiprogrammet.

Oppstart montering

Det var Norsk solenergi-forening som tilbake i 2014 tok kontakt med KKT for å starte et praktisk kurs i montering og installasjon av solcellepanel. Det var mange som etterlyste et slikt kurs, fordi det var behov for grunnleggende kompetanse om solcelleanlegg hos blant annet installatørbedrifter.

Kurset er i stadig utvikling, og i sommer startet arbeidet med å montere et mindre anlegg med ulike typer solceller på taket på Kuben. KKT samarbeider med Solcellespesialisten som har levert og montert utstyret. Sivilingeniør Carl Christian Stømberg som driver Solcellespesialisten er også kursholder hos oss. Med dette nye anlegget kan kursdeltakerne få bedre innsikt og tydeligere kjennskap til hvordan et solceller fungerer.

Kursholder

Til neste kurs vil vi også ha tilpasset et minityrtak som skal brukes på kurset. Deltakerne kan da også øve seg på å montere paneler direkte på takstein, og ikke kun på flat bakke. Dette vil være klart til vårt neste kurs i februar.

To år etter at Solenergiforeningen tok kontakt med KKT har det skjedd både teknologiske og samfunnsmessige endringer på feltet. Bevisstheten rundt solenergi som fremtidens kanskje viktigste energikilde er i frammarsj. Solenergi er ikke lenger kun for idealistene, men er nå også i ferd med å bli konkurransedyktige på pris hvis man ser på den totale levetiden til solcellene. Men det viktigste er allikevel at solenergi ikke innebærer noen forurensende utslipp eller noen andre miljømessige sikkerhetsproblemer. Vi på Kuben er stolte av å være en del av å fremme bruk av solenergi!