Åpen dag på Kuben videregående skole

Åpen dag

Elever, lærere, rådgivere og andre ansatte står klare til å fortelle om Kuben og alle utdanningsmulighetene du har her. Les mer om hva som skjer og hvor det skjer på Kuben videregåendes egne nettsider.