Hovedseksjon

Utdanningsløftet

Kurs for deg som vil fullføre og bestå videregående opplæring i regi av Utdanningsetaten i Oslo. Les mer om ordningen på Oslo kommune sine nettsider.