Hovedseksjon

Intervju med tidligere VO-elever

Vg2 helsefagarbeider Kuben voksenopplæring 2019

På Bikuben, i 5. etasje, finner vi denne lykkelige gjengen som snart klare for å gå ut i læretid som helsefagarbeidere. Noen av de skal over på et spesialløp i regi av Oslo voksenopplæring Sinsen. Disse tar fagprøven allerede om ett år. De som går ut i lære, tar fagprøven om 2 år. Per da har Oslo igjen 20 nye helsefagarbeidere, forhåpentligvis i fulltidsstillinger i kommunen! Sårt tiltrengt kompetanse.

I august igjen, starter hele 3 klasser med voksne opp i vg2 helsefagarbeider på Bikuben. Alle er egentlig elever ved Oslo Vo Sinsen, men har sitt lærested her ved Kuben vgs, i bygget som på folkemunne kalles Bikuben.

Web.red. fikk et nærmere intervju med fire av de som går ut nå: Jane Wilgraff Sæther, Elhamodin Nanikhil, Noshin Amiraki og Foday Mohamed Sheriff. De har flere gode råd til andre voksne elever.

Det viktigste er kanskje å formidle at det er krevende å gå på skole når du er voksen og har forsørgeransvar for familie. Du må ta et aktivt valg og bestemme deg for at det er dette du vil, og så må du prioritere. En annen side er at strenge lærere er veldig positivt, - så slike må man bare takke! Selv om det blir mye å gjøre, og man kanksje vil måtte jobbe med faget utover natta, er det slik man lærer og blir en dyktig helsefagarbeider.

Helsefagarbeiderutdannelsen er ikke bare en utdannelse til et yrke, men også en måte å bli bedre kjent med seg selv på, sin kropp og egen helse, sier en av de. De kan ikke få roset denne utdanningen nok. Det har vært "fantatstisk lærerikt", "det er aldri noe tull her på Kuben", "vi ble tatt fantastisk bra imot", og så har de intrykk av at lærerne på Kuben er blant de flinkeste i Oslo, og mener at de får en svært grundig opplæring med stor vekt på å skrive tiltaksplan. Lærerne har også svært god forståelse for de voksne elevenes situasjon, sier de.

Et annet svært positivt forhold er at alle de voksne elevene dette året har fått hver sin PC til låns mens de er elever her på Kuben. Det har vært svært nyttig, sier de. (PCene eies av Oslo VO Sinsen, red.anm)

Den ene av de fire elevene sier til slutt at "uansett om livet er vanskelig, - ha tolmodighet, for å være helsefagarbeider er både meningsfullt og verdifullt arbeid, – så selv om det er vanskelig – stå på! "

 

 

Bilde av Elhamodin Nanikhil, Jane Wilgraff Sæther,  Foday Mohamed Sheriff, Noshin Amiraki.

Ta et aktivt valg og                                  bestem deg for at det er dette du vil!

Det har vært helt fantastisk å være elev her ved Kuben, sier disse fire elevene; Elhamodin Nanikhil, Jane Wilgraff Sæther, Foday Mohamed Sheriff og Noshin Amiraki. Et godt råd fra disse fire til andre voksne som tar utdanning, er:   
Ta et aktivt valg og bestem deg for at det er dette du vil!