Hovedseksjon

Kvalifiseringskurset

Kuben kurs- og teknologisenter er vertskap for Utdanningsetatens kvalifiseringskurs for lærlinger som i august står uten læreplass.