Hovedseksjon

Mer konkret informasjon om kurset

Høsten 2022 starter Kuben yrkesarena kurs for utenlandske tømrere som arbeider i norske bedrifter, som vil ta svennebrev som tømrer med eksamen som praksiskandidat. Målgruppen er utøvende i tømrerfaget, med mye praktisk erfaring og kunnskap, men som ikke har formell kompetanse (svennebrev). Før de kan melde seg opp og gjennomføre en svenneprøve og få status som faglært tømrer, må de bestå en 5 timers teoretisk skriftlig prøve og ha til sammen 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring. Dette kurset gir språklige ferdigheter for å kunne besvare en skriftlig eksamen på norsk. 

På kurset jobber vi med å kunne beskrive planlegging, utføring og evaluering av eget arbeid, bruk av sentrale faguttrykk og begreper og digitale ordbøker. Vi trener på å løse eksamensoppgaver, diskuterer løsningsvalg i gruppa, og lærer gir veiledning på skriftlige besvarelser. I tillegg gis opplæring i grunnleggende tegning, detaljtegning og plantegning. Kurset avholdes en ettermiddag i uken over 27 uker, i tidsrommet fra 1.9.2022 til mai 2023. Kurset er på 80 timer, og ledes av erfarne lærere. Undervisningen begynner kl. 16.30 og varer til kl. 19.45, inkludert pause.