Hovedseksjon

Tømrer

Har du lang (4-5 års) praksis som tømrer/snekker og ønsker å avlegge svenneprøve i tømrerfaget som praksiskandidat? Les mer om praksiskandidatordningen her

Første steg på veien er å avlegge eksamen TMF3103 (skriftlig, 5 timers eksamen).

Kuben har skoleåret 2022-23 et tilbud om norskkurs rettet mot eksamen TMF3103. Mer informasjon om kurset finner du her

Arbeidsgivere bør være oppmerksomme på at praksiskandidater i opplæring kan inngå i kravet i Oslomodellen om at 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere.

Kontakt Hilde Salicath på e-post hvis du ønsker mer informasjon.

 

 

Kursstart 1. september 2022.
Kurset går 11 ettermiddager høsten 2022 og
15 ettermiddager våren 2023,
fra kl 16.30 - 19.45, frem til eksamen i TMF3103 den 2. juni 2023.

Sted: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10 - 12, Økern, Oslo

Pris: Kr 10 900,- inkl. lærebok, tegnebrett og skolelisens på Byggforskserien. 
Prisen forutsetter at kurset har minimum 12 deltakere.

Oppmelding til privatisteksamen kommer i tillegg; ca kr 1250,- per person.

For mer informasjon, kontakt Ingunn M Eide på telefon 99625564 eller epost  ingunn.eide@osloskolen.no

 

Bilde av Tømrere som går på kurs for å ta fagbrev.

Inntakskrav Minimum 4 års arbeidserfaring i tømrerfaget, samt behov for norskopplæring. 
Arrangør(er) Kursene arrangeres av Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) i samarbeid med Kuben videregående skole.
Varighet og tidspunkt En fast ukedag kl. 16.30-19.30. over 27 uker fram til mai 2023.
Sted  Kuben yrkesarena, Kabelgata 10 – 12, 0580 Oslo
Pris  Kr 10 000,- inkl. lærebok, tegnebrett, byggforskserien. Forutsetter minimum 12 deltakere.
Sluttkompetanse Eksamen TMF 3103