Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr, samt taktekking med åpen flamme og bruk av varmlufts-verktøy, skal inneha et sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Kurset retter seg mot personer uten tilrettelagt arbeidsplass.

Sertifikat for utførelse av varme arbeider:
– Aktuelle lover, forskrifter, regler
– Sertifiseringsordningen
– Brann- og slukketeori
– Bruk av gass
– Forebygging og verneutstyr
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Varmearbeider som brannårsak
– Førstehjelp ved brannskader
– Valg av slukkemidler
– Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
– Teoretisk eksamen fra Norsk brannvernforening

Ta kontakt på epost med Hilde Salicath hvis du ønsker mer informasjon.