Hovedseksjon

Varme arbeider

Kurstittel

Varme arbeider – sertifiseringskurs

Kursbeskrivelse

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr, samt taktekking med åpen flamme og bruk av varmlufts-verktøy, skal inneha et sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Kurset retter seg mot personer uten tilrettelagt arbeidsplass.

Sertifikat for utførelse av varme arbeider:
– Aktuelle lover, forskrifter, regler
– Sertifiseringsordningen
– Brann- og slukketeori
– Bruk av gass
– Forebygging og verneutstyr
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Varmearbeider som brannårsak
– Førstehjelp ved brannskader
– Valg av slukkemidler
– Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
– Teoretisk eksamen fra Norsk brannvernforening

Tidspunkt og varighet

Dato ikke fastsatt. Kurset går over 1 dag, kl 8.00 -16.00

Arrangør(er)

Kursene arrangeres av Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) i samarbeid med Kuben videregående skole.

Kursholder(e)

Utdannet instruktør ved Norsk Brannvernforening og lærer i byggfag ved Kuben videregående skole.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper.

Antall deltakere

Maksimum 15, minimum 10 personer.

Sted

Telefon

Kuben Yrkesarena,
Kabelgata 10-12, Økern i Oslo.
23 46 57 00

Pris (per person) 

Pris (per gruppe) 

Per person kr. 2000,-
Gruppe kr. 20 000,-
I tillegg kommer:
Bøker ca kr. 200,- pr. pers.
Sertifikater ca kr. 200,- pr. pers.
Prisen inkluderer lunsj.

Sluttkompetanse

Sertifikat utstedt fra Norsk Brannvernforening

Ta kontakt på epost med Hilde Salicath hvis du ønsker mer informasjon.