Kurs i digital kompetanse for seniorer

Kurs i Grunnleggende digital kompetanse (PC) inneholder disse temaene: PC, søkemotorer, mappestruktur, lagring av dokumenter og bilder, sende epost med vedlegg, laste ned vedlegg og dokumenter fra epost og internett, samt lagre de på PC. Kurset forusetter fysisk fremmøte og vil gå over to ganger. Vi ser for oss at deltakerne den første gangen bruker Kubens PC'er på kurset, og at de som ønsker det gang to kan ta med egen PC og få hjelp til bruk og instillinger av denne.  

 

Kurs i Digitale møter og videokommunikasjon gir kursdeltakeren innsikt i bruk av kommunikasjonsverktøy for å delta på eller holde digitale møter. Hovedfokus i dette kurset vil være på bruk av Teams, men vi vil også nevne noen andre alternativer slik som f.eks Zoom, Messenger, Skype, Facetime, Whatsapp. Vi vil også se litt på fordeler/ulemper, gi informasjon om digital møtekultur, samt få noen nyttige tips om praktisk bruk av denne type verktøy. I løpet av kurset vil også deltagerne få en praktisk oppgave der de innkaller hverandre til et digitalt møte. 

 

Kurs i Bruk av smarttelefon og nettbrett gir kursdeltakeren innsikt i hva som ligger av teknologi i en smarttelefon og hva denne teknologien kan brukes til. Vi vil også gå inn på forskjellene mellom en smarttelefon og et nettbrett, bruk av blåtann/bluetooth og wifi/trådløst, datamengder og datahastigheter, forskjellene mellom 4G/5G, samt ta for oss eksempler på forskjellige apper det kan være nyttig å vite om.

 

Kurset Hva er en app, hvordan og hvorfor bruker vi apper? gir kursdeltakeren innsikt i hva en app er. I løpet av kurset vil vi gå inn på hvordan vi bruker apper, hvordan vi laster ned og fjerner apper fra smarttelefon/nettbrett, komme med eksempler på trygge og mindre trygge apper, og hvorfor vi bruker apper. Kurset forutsetter at kursdeltaker har en smarttelefon eller et nettbrett med på kurset.   

 

Kurset Bruk av sensorteknologi og velferdsteknologi omhandler smartteknologi og sensorteknologi man kan kjøpe og montere selv for å gjøre hjemmet sitt litt tryggere og litt enklere. Det kan være tidsbrytere, komfyrvakt, lyssensorer, dørklokke/døråpner som kan kobles til mobilen og varmestyring fra mobilen. Vi vil her også kunne tilby kursdeltakeren en innvielse i det teknologiske utstyret som finnes installert på Læringsverkstedet i velferdsteknologi som for eksempel digital hjemmeoppfølging, trygghetsalarm med/uten GPS, fallalarm, fallsensorer, samt kommunikasjonsskjermen KOMP.