Norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving (Avd. fag)