Kubenseminaret Yrkesfagenes år

Målet med yrkesfagenes år er å bygge omdømme, øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, øke unges interesse for yrkesfag og øke antall lærebedrifter og læreplasser. Oslo kommunes nye standardkontrakter (Oslomodellen) stiller i tillegg blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag, om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto og at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere. I tillegg kommer et nasjonalt krav om bruk av lærlinger i alle offentlige kontrakter. Dette skal hindre skatteunndragelser, utnytting av arbeidskraft og sikre bruk av lærlinger — og øke rekrutteringen til yrkesfag, og fagskoler.

 

Påmelding til Kubenseminaret 

 

Program:

Kl. 14:30     Nyvalgt leder i Elevorganisasjonen (velges 16. mars på Elevtinget)  
                      — Om yrkesfagenes år og hva de ønsker å oppnå med kampanjen.

Kl. 14:40     Marianne Borgen, ordfører i Oslo — Om hvordan Oslo jobber for å fremme yrkesfag og øke antall læreplasser, tiltak for å øke andel som velger yrkesfag og tiltak for at flere skal fullføre og bestå.

Kl. 15:05 Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus — Om NHOs kompetanse-

barometer, mulighetene i hovedstadsregionen og bedriftenes kompetanse behov, livslønn.

Kl. 15:30 Paneldebatt med innlederne, samt Fagskolen Oslo Akershus.

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole.